elenfrdeitrues

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης Αγρινίου
Σ υ γ κ α λ ε ί


σε Ετήσια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα τακτικά μέλη της Αερολέσχης Αγρινίου στο Ξενοδοχείο IMPERIAL Αγρινίου, στις 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 7 μ.μ. με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκθεση πεπραγμένων 2017.
2. Εκθεση οικονομικού απολογισμού 2017-2018.
3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. απο κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
5. Αλλαγή Καταστατικού
6. Eγκριση τoυ πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του 2018.


Μετά το τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσει συζήτηση με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της πορείας της Αερολέσχης Αγρινίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν.Γραμματέας

Αθανάσιος Σβόλης             Κων/νος Οικονόμου

Η Αερολέσχη Αράξου και η Αερολέσχη Μεσολογγίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και απόφασης τον Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλούν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο., με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβούν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών (1ος Γύρος) στις κατηγορίες 3AXIS (RAL1, RAL2, RΑΜ1, RΑΜ2) και WS (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2) σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ' όσον υπάρχουν περισσότερα από 4 συμμετοχές ανά κατηγορία. Οι αγώνες Θα γίνουν στο αεροδρόμιο τον Μεσολογγίου το Σάββατο 17 Μαρτίού 2018, με εναλλακτική ημερομηνία το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018. Οι αγώνες αυτοί προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.

➢ Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στούς εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ και την Αερολέσχη Αράξου, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 23:59. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν Θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα.:

1. Αγώνας :

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία 3AXIS (RAL1, RAL2, RAM1, RΑΜ2) και WS (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο.

Για να διεξαχθούν οι αγώνες Θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητές ή πληρώματα ανά κατηγορία.

Στούς αγώνες Θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εκμετάλλευσης ΥΠ.Α.Μ. της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010). Το ίδιο ισχύει και για τις ΥΠ.Α.Μ.

 • Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3/2018

'Εναρξη Flyln - Αφίξεις - Δοκιμαστικές πτήσεις ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Ενημέρωση πληρωμάτων Υπερελαφρών

(υποχρεωτική παρουσία)                        18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2018     

- Άφιξη αθλητών στο Αεροδρόμιο                08:00

- Πανελλήνιοι Αγώνες WS                            08:30-10:30

- Πανελλήνιοι Αγώνες 3AXIS                       11:00-14:00

- Πτήσεις Εθισμού - Πτήσεις Επιδείξεων     14:00-15:00

- 'Εκδοση αποτελεσμάτων - Ενστάσεις        15:00-16:00

- Συνέχιση FlyIn - Πτήσεις εθισμού              16:00-18:00

- Επίσημο δείπνο                                          20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/2018   

- Αγώνας Κυπέλλού Paramotor                     08:00-13:00

- Τελετή λήξης                                                13:00-14:00

- Αναχωρήσεις                                               14:00-18:00

Από κάθε πλήρωμα Θα πρέπει τουλάχιστον ένας αθλητής να είναι παρών στην ενημέρωση της κατηγορίας που συμμετέχει και σε αντίθετη περίπτωση το πλήρωμα Θα αποκλειστεί από την συνέχεια των αγώνων.

Δεν Θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 18:30 μμ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε κατηγορία. Το τελικό πρόγραμμα Θα ανακοινωθεί στο 2o Ενημερωτικό Δελτίο.

 • Οργανωτής :

Οργανωτής τον αγώνα είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών. Διαχειριστές τον αγώνα είναι οι Αερολέσχες Αράξου και Μεσολογγίου.

 • Χώρος Αγώνων :

Αεροδρόμιο Μεσολογγίού (ΖΖΖΖ)

 • Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή

Τα ονόματα τον Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικού Επιτροπής θα ανακοινωθούν.

 • Κριτές :

Την κάθε κατηγορία θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό αριθμός κριτών. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχούν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση.

 • Αθλητές :

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο  τον επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες. δηλαδή Θα πρέπει να έχει πληρώσει και την συνδρομή τον για το 2018 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τούς αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

 • Κανονισμοί Αγώνων :
Οι αγώνες θα γίνουν με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ "ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ" 'Εκδοση 2018 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο τον κανονισμού υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών στη διεύθυνση

 

 • Συχνότητες Επικοινωνίας :

Η συχνότητα επικοινωνίας με το αεροδρόμιο Μεσολογγίου είναι η 119.700. Η συχνότητα της προσέγγισης της Ανδραβίδας (117 Π.Μ.), εντός της ΜΤΜΑ της οποίας βρίσκεται το αεροδρόμιο Μεσολογγίου, είναι η 121.125 (& 120.650) (Call sign ANDRAVIDA APPROACH). Η συχνότητα τον Πύργού τον Αράξον είναι 125.250 (Call sign ΑRAXOS TOWER, τηλ. 2693055661). Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τις συχνότητες αυτές κατά την άφιξη και αναχώρηση των αεροσκαφών.

 1. Πληροφορίες Πεδίού :

Όνομα

Συντεταγμένες

Υψόμετρο

Διάδρομοι

Άλλες
πληροφορίες

770X40m

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

382167Ν

RWY07: Τ0RΑ-TODA-ASDA 770m, LDA 662m

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Εντός LGAD ΜΤΜΑ

212878Ε

Μεσολόγγι

4 Km

5 ft

RWY25: Τ0RΑ-TODA-ASDA 770m, LDA 647m

Κύκλος
αεροδρομίου βόρεια

(ΖΖΖΖ)

ανατολικά
της πόλης

STRIP: 832X60m

1.000 ft AGL

Τηλ: 2631022879 &

6978942423

 1. Φωτογραφικές Μηχανές : Δεν απαιτούνται για το αγώνισμα.

 1. Υποβολή Ενστάσεων :

Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FAI. Η ένσταση για να συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο θα επιστραφεί στο σωματείο, σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή.

'Ενσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας, συμμετέχοντος σωματείου. Το σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία τον αγώνα. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφεται το άρθρο τον κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.

 1. 'Επαθλα

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες

 1. Ασφάλιση

Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που πρέπει υποχρεωτικά να έχούν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τούς αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 30 € ανά πλήρωμα.

 1. Επικοινωνία :

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ.

 • Τακόπονλος Γεώργιος, 6945553130, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Και στο email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες επίσης στην ιστοσελίδα της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΡΑΞΟΥ

https://www.fαcebοοk.cοm/araxοsaerοclub/

Οι δηλώσεις συμμετοχής Θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛ.Α.Ο ΚΑΙ στην γραμματεία της Αερολέσχης Αράξου. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Λεπτομέρειες στην δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

17 Νέα Ενημέρωση :

Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 που θα περιέχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα και τούς συμμετέχοντες. Θα σταλεί μόνο στα σωματεία που Θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.

18 Καύσιμα :

Για τον προγραμματισμό της προμήθειας καυσίμων για τα υπερελαφρά που θα συμμετέχουν στούς αγώνες, παρακαλούνται τα σωματεία, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής, να ενημερώνούν εγγράφως την Αερολέσχη Αράξου για τον τύπο (απλή ή super αμόλυβδη) και την ποσότητα καυσίμου που θα χρειαστούν για ανεφοδιασμό στο Μεσολόγγι. Η διάρκεια πτήσης τον αγώνα Θα είναι περίπού 20 λεπτά.

19 Φύλαξη αεροσκαφών :

Θα υπάρχει βραδινή φύλαξη των αεροσκαφών από εταιρία security στο αεροδρόμιο Μεσολογγίου τις ημέρες των αγώνων.

 1. 20. Άλλες Πληροφορίες

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα ακόλουθα ξενοδοχεία της περιοχής έχουν κάνει προσφορές για τα πληρώματα των αγώνων:

 • ΗΟΤΕΙ ΤΗΕΟΧΕΝΙΑ (τηλ. 22620-28705). Μονόκλινο 30€/βραδυά, δίκλινο 35€/βραδυά, τρίκλινο 45€/βραδνά, το πρωινό επιβαρύνεται με 6€/άτομο
 • ΗΟΤΕΙ LIBERTY (26310-28050). Μονόκλινο 20€/βραδυά, δίκλινο 30€/βραδνά, περιλαμβάνεται πρωινό

 

Οι Αερολέσχες Μεσολογγίου και Αράξου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο, με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Paramotor (RPF1). Οι αγώνες θα γίνουν στο αεροδρόμιο του Μεσολογγίου την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, με εναλλακτική ημερομηνία την Κυριακή 1 Απριλίου 2018. Οι αγώνες αυτοί προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.

> Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛΑΟ και την Αερολέσχη Αραξου, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 23:59. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα:

 1. Αγώνας :

Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Paramotor (RPF1). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο.

Για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητές ή πληρώματα από 2 τουλάχιστον σωματεία ανά κατηγορία.

Στους αγώνες θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό της Υ.Π.Α. για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα που έχουν άθροισμα μέγιστου κενού βάρους απογείωσης και καυσίμων ίσο ή μικρότερο των εβδομήντα (70) κιλών (ΦΕΚ 2937Β/31-12- 2015).

 1. Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων :

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2018               

- Ενημέρωση πληρωμάτων Υπερελαφρών    18:00-19:00

(υποχρεωτική παρουσία)

- Επίσημο δείπνο     20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/2018               

- Αγώνας Κυπέλλου Paramotor       08:00-13:00

- Τελετή λήξης         13:00-14:00

- Αναχωρήσεις         14:00-18:00

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αθλητών είναι μικρός η ενημέρωση Θα γίνει το πρωί της Κυριακής 18/3/2018. Στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο θα αναφέρεται ο τελικός χρόνος της ενημέρωσης.

Κάθε αθλητής Θα πρέπει να είναι παρών στην ενημέρωση και σε αντίθετη περίπτωση Θα αποκλειστεί από την συνέχεια των αγώνων.

Η ακριβής ώρα έναρξης τον αγώνα Θα αποφασισθεί στην Ενημέρωση των αθλητών, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των συμμετοχών.

Δεν Θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 18:30 μμ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε κατηγορία. Το τελικό πρόγραμμα Θα ανακοινωθεί στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο.

 • Οργανωτής :

Οργανωτής τον αγώνα είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών. Διαχειριστής τον αγώνα είναι οι Αερολέσχες Μεσολογγίου και Αράξου.

 • Χώρος Αγώνων :

Αεροδρόμιο Μεσολογγίού (ΖΖΖΖ)

 • Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή

Τα ονόματα τον Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικου Επιτροπής Θα ανακοινωθούν.

 • Κριτές :

Την κάθε κατηγορία Θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τους κανονισμούς αριθμός κριτών. Ως κριτές Θα

επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχούν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδεύση/ενημέρωση.

 • Αθλητές :

Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο  τον επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει την συνδρομή τον και γιατο 2018 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τούς αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβούν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας πού έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

 • Κανονισμοί Αγώνων :
Οι αγώνες θα γίνούν με βάση τον κανονισμό αγωνίσματος ΥΠΑΜ "ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PARAMOTOR" 'Εκδοση 2018 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο τον κανονισμού υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών στη διεύθυνση

Συχνότητες Επικοινωνίας : Η συχνότητα επικοινωνίας με το Αεροδρόμιο Μεσολογγίου είναι η 119.700. Η συχνότητα της προσέγγισης της Ανδραβίδας (117 Π.Μ.), εντός της ΜΤΜΑ της οποίας βρίσκεται το αεροδρόμιο Μεσολογγίου, είναι η 121.125 (& 120.650) (Call sign ANDRAVIDA APPROACH). Η συχνότητα του Πύργου τον Αράξου είναι 125.250 (Call Sign ARAXOS TOWER, τηλ. 2693055661).

 1. Πληροφορίες Πεδίου :

Όνομα

Συντεταγμένες

Υψόμετρο

Διάδρομοι

Άλλες
πληροφορίες

770X40m

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

382167Ν

RWY07: TORA-TODA-ASDA 770m, LDA 662m

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

212878Ε

Εντός LGAD ΜΤΜΑ

Μεσολόγγι

4 Κm

5 ft

RWY25: TORA-TODA-ASDA 770m, LDA 647m

Κύκλος
αεροδρομίού βόρεια

(ΖΖΖΖ)

ανατολικά
της πόλης

STRIP: 832X60m

1.000 ft AGL

Τηλ: 2631022879 &

6978942423

 1. Φωτογραφικές Μηχανές :

Δεν απαιτούνται για το αγώνισμα.

 1. Υποβολή Ενστάσεων :

Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τον αγωνιστικό κανονισμό "ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ PARAMOTOR" 'Εκδοση 2018 της ΕΛΑΟ. Η ένσταση για να συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο Θα επιστραφεί στο σωματείο, σε περίπτωση πού η ένσταση του γίνει δεκτή.

Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας, συμμετέχοντος σωματείου. Το σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία τον αγώνα. Στην ένσταση Θα πρέπει να αναγράφεται το άρθρο τον κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.

 1. 'Επαθλα

Θα απονεμηθούν κύπελλα στούς τρεις πρώτούς νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες

 1. Ασφάλιση

Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τούς για αστική ευθύνη έναντι τρίτων πού πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τούς αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής (Entry Fee) ορίζεται σε 15€ ανά αθλητή.

 1. Επικοινωνία :

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ.

 • Τακοπουλος Γεωργιος, 6945553130, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΕΜΑΙΙ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες επίσης στην σελιδα της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΡΑΞΟΥ

https://www.fαcebοοk.cοm/araxοsaerοclub/

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην Επιτροπή Υπερελαφρών της ΕΛ.Α.Ο και στην γραμματεία της Αερολεσχης Αραξου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Λεπτομέρειες στην δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

17 Νέα Ενημέρωση :

Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τετάρτη 14 Μαρτίού 2018 που θα περιέχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τον αγώνα και τούς συμμετέχοντες. Θα σταλεί μόνο στα σωματεία που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.

18 Καύσιμα :

Η διάρκεια πτήσης του αγώνα συνολικά θα είναι περίπού 20 λεπτά. Αθλητές που θα χρειαστούν καύσιμα για τον αγώνα να επικοινωνούν με τις Αερολέσχες Μεσολογγίού και Αράξου.

19 Φύλαξη αεροσκαφών :

Θα υπάρχει φύλαξη τον πεδίού κατά τις νυχτερινές ώρες.

20 Άλλες Πληροφορίες :

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα ακόλουθα ξενοδοχεία της περιοχής έχουν κάνει προσφορές για τα πληρώματα των αγώνων:

 • ΗΟΤΕL ΤΗΕΟΧΕΝΙΑ (τηλ. 22620-28705). Μονόκλινο 30€/βραδυά, δίκλινο 35€/βραδνά, τρίκλινο 45€/βραδνά, το πρωινό επιβαρύνεται με 6€/άτομο
 • ΗΟΤΕL LIBERTY (26310-28050). Μονόκλινο 20€/βραδυά, δίκλινο 30€/βραδνά, περιλαμβάνεται πρωινό

 

Στα πλαίσια του εορτασμού των 90 χρόνων ιστορίας της η ΕΛΑΟ κυκλοφόρησε (1928-2018) ενα φυλλάδιο με ενα σύντομο ιστορικό και αρκετές φωτογραφίες. Αυτή την έκδοση η οποία πιστεύουμε οτι θα ενδιαφέρει τους φίλους και φίλες του Αεραθλητισμού φιλοξενούμε στο παρών άρθρο.

Ιστορία Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας

Η ιστορία της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας αρχίζει το 1928 με την ίδρυση της «Κεντρικής Αεροπορικής Επιτροπής- ΚΑΕ» που υπαγόταν στο Υπουργείο Οικονομικών και επειχορηγούταν από το κράτος. Με την τεχνολογία στο χώρο της Αεροπορίας συνεχώς να εξελίσσεται και την φήμη της «Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας - FΑΙ» να εξαπλώνεται, δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχει θετική ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό. Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΚΑΕ ήταν η προώθηση του Αεροπορικού και Αεραθλητικού μηνύματος στην κοινή γνώμη, η εποπτεία, η ενθάρρυνση και η προαγωγή της Ιδιωτικής Αεροπορίας και του Αεραθλητισμσύ καθώς και η καλλιέργεια σχέσεων με τη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία και η παρακολούθηση της διεθνούς αεροπορικής και αεραθλητικής κίνησης. Το αξιοθαύμαστα ήταν ότι επέδειξε μια πλούσια δραστηριότητα σε μια εποχή οπού ο αεραθλητισμός στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και οι αθλητές ήταν κατά κύριο λόγο αεροπόροι από ΑΘήνα και Θεσσαλονίκη. Ομως η αδυναμία της ήταν η εγγραφή της ως μέλος της FΑΙ, καθώς το καταστατικό της όριζε ότι μέλη δύνανται να γίνουν μόνο οι Εθνικές Αερολέσχες που αποτελούν σωματείο-νομικά πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν εξάρτηση από Δημόσιες Υπηρεσίες. Γι αυτόν το λόγο οι ιδρυτές της ΚΑΕ μαζί με την Αεροπορική Ένωση Αθηνών το 1931 συγχωνεύτηκαν υπό την επωνυμία «Αερολέσχη Ελλάδος-ΑΛΕ». Το 1934 η ΚΑΕ καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της και η περιουσία της μεταβιβάστηκαν στην ΑΛΕ. Καθορίστηκε δε ότι τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αεροπορίας και αναγνωρίστηκε ως η Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της Ελλάδας.

Τρία χρόνια αργότερα μετονομάσθηκε σε «Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος - ΑΛΕ-ΒΑΛΕ».Την περίοδο εκείνη με το υψηλό επίπεδο προόδου και δραστηριότητας ακολούθησε ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος που αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη του αεραθλητισμού για όλες τις χώρες. Προσπάθειες για ανάκαμψη κατέβαλε το 1959 ο Γ. θεμελής ενώ το 1972 αποφασίστηκε να υπάγεται στην εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας και μετονομάστηκε σε «Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος- ΕΑΛΕ». Με τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ανέλαβε την εποπτεία όλων των Αεραθλητικών Σωματείων της χώρας και τη διοργάνωση και συμμετοχή σε Αεραθλητικούς Αγώνες Το 1985 άλλαξε νομική μορφή και από πρωτοβάθμιο σωματείο που εκτός των σωματείων μέλη ήταν και φυσικά πρόσωπα, έγινε δευτεροβάθμιο σωματείο με μέλη μόνο τα αθλητικά σωματεία. Με αυτή την μορφή λειτούργησε μέχρι το 1998 όπου με αλλαγή του καταστατικού μετασχηματίστηκε σε αθλητικό σωματείο και το 1999 αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ ως αθλητική Ομοσπονδία και από το 2000 μετέχει στο αθλητικό σχεδιασμό και επιχορηγείται για πς δραστηριότητες της. Σε όλο αυτό το χρονικό αυτό διάστημα, η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία με την υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην αρχή και με το Υπουργείο Πολιτισμού/ΓΓΑ στην συνέχεια καθιερώθηκε στο χώρο του Αεραθλητισμού και με τα 90 και πλέον σωματεία - μέλη πήρε μέρος σε εκατοντάδες αγώνες οργάνωσε τέσσερεις γενικές συνελεύσεις της FΑΙ (1962, 1967, 1992 και 2007), συμμετείχε σε Αεραθλητικά Συνέδρια και εκδηλώσεις της FΑΙ και εκπόνησε όλους τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των αεραθλημάτων.

Μήνυμα Προέδρου ΕΛΑΟ Κου Νικόλαου Μακράκη

elao 90 years 16

Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να καλωσορίσω όλες τις αεραθλήτριες και τους αεραθλητές - τόσο αυτούς που πετάνε όσο και αυτούς που θα ήθελαν να πετάξουν - να μοιραστούν μαζί μας την χαρά αλλά και την πρόκληση που προσφέρει η ενασχόληση με τα αεραθλήματα. Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.) είναι ένας θεσμός με ιστορία 90 ετών στον χώρο του αεραθλητισμού αλλά και στην διάδοση της αεροπορικής ιδέας. Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον έλεγχο των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων που γίνονται στην Ελλάδα για όλα τα αεραθλήματα που καλλιεργούνται στην Χώρα μας, όπως Αερομοντελισμός, Αεροστατισμός, Αιωροπτερισμός, Αλεξιπτωτισμός, Αλεξιπτωτισμός Πλαγιάς, Ανεμοπορία, Γενική Αεροπορία, Ελικόπτερα και Υπερελαφρά. Την στιγμή αυτή τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο αριθμούν αισίως τα 90 και τα μέλη αυτών ξεπερνούν τις 30.000.

Η ΕΛ.Α.Ο. είναι εκπρόσωπος της χώρας μας, στην Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία - FΑΙ (Federation Aeronautίque Internationale). Είμαστε επίσης μέλη στην Europe Airsports στην European Glίding υπίσης και στην European Microlight Federatίon. Τον Απρίλιο του 1999, η ΕΛ.Α.Ο. αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ ως επίσημη αθλητική ομοσπονδία και μετέχει στον ευρύτερο αθλητικό σχεδιασμό της χώρας μας. Όραμα μας μια Ομοσπονδία Ισχυρή με ικανά στελέχη που θα πλαισιώσουν τις αεραθλήτριες και τους αεραθλητές , ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε καλά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε ατομικό. Στόχος μας εκτός από την συμμετοχή, είναι η διεκδίκηση και διοργάνωση μεγάλων αεραθλητικών αγώνων σε όλα τα αεραθλήματα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο για τα επόμενα χρόνια . Με την άνεση σας να εξερευνήσετε τον κόσμο των αεραθλημάτων επισκεπτόμενοι το site της ΕΛΑΟ www.elao.gr Εκεί Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα σωματεία που υπάγονται στην ΕΛΑΟ, όλα τα σχετικά με την δραστηριότητα του κάθε αεραθλήματος, κανονισμούς, νομοθεσία κλπ, το πρόγραμμα των αγώνων καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μην διστάσετε αν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή σχόλια να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ελάτε να πετάξουμε μαζί.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΟΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πρόεδρος:   Μακράκης Νίκος

Αντιπρόεδρος Διεθνών Οργανισμών: Μάλαμας Χρήστος

Αντιπρόεδρος γιο θέματα Αγώνων: Καμπούροβα Μαρία

Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Αντώνης

Ταμίας: Μπρούμας Παναγιώτης

Εφορος Υλικού: Ρούσινος Διονύσης

Μέλη: Γουγάς Ανδρέας, Δρόσος Θωμάς, Μπενέκος Γεώργιος, Λεονταρίτης Χρήστος, Ραπάνου Γιώτα

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

elao 90 years 08

 

elao 90 years 09

 

elao 90 years 10

 

elao 90 years 11

 

elao 90 years 12

 

elao 90 years 13

 

elao 90 years 14

 

elao 90 years 15

 

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 4/2/2017 η καθιερωμένη κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2018 απο την Αερολέσχη Αγρινίου στον χώρο του παλαιού πολιτικού αεροδρομίου Αγρινίου όπου βρίσκετε και το ανακαινισθέν εντευκτηριό της.

Παρόλο που ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός για την συγκεκριμένη εκδήλωση καθότι έβρεχε, πολλά μέλη της λέσχης καί φίλοι του Αεραθλητισμού παρευρέθηκαν καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της περιοχής και μέλη άλλων Αερολεσχών απο όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα παρευρέθησαν :  Από τον Δήμο Αγρινίου η Κα Ολγα Σαλακίδου, από την Δ/νση Αστυνομίας ο Κος Πετσίνης Παναγιώτης, από την Πυροβεστική Υπηρεσία  ο Κος Μπόκας Χριστόφορος, από το Αεροπορικό απόσπασμα (πρώην 132 ΣΜ), ο Κος Χουλιάρας Κων/νος, από την Αερολέσχη Δυτικής Αττικής, ο Κος Πάντος Θεόδωρος με δύο ακόμη μέλη, από την Αερολέσχη Αράξου, ο κος Τακόπουλος Γεώργιος, από την Αερολέσχη Μεσολογγίου, ο κος Πρεβεζάνος Βασίλειος. Χαιρετισμό απέστειλε και ο πρόεδρος της ΕΛΑΟ (Ελληνική Αεροπορική Ομοσπονδία) Νικόλαος Μαρκάκης ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Αγρινίου Κος Σβόλης Αθανάσιος, αφού παρουσίασε τα μέλη του Δ/Σ της λέσχης, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους που τίμησαν την λέσχη με την παρουσία τους. Στην συνέχεια έκανε μια σύντομη ιστορική  αναδρομή στην δράση της Αερολέσχης καθώς και στις τελευταίες δραστηριότητες  αυτής. Την κοπή της πίτας την ξεκίνησε η κα Ολγα Σαλακίδου η οποία στον σύντομο χαιρετισμό της υπενθύμισε τις καλές σχέσεις του Δήμου Αγρινίου με την Αερολέσχη καθώς και την άριστη συνεργασία μαζί τους σε διάφορους τομείς. Η κοπή της πίτας ολοκληρώθηκε από τις παρευρισκόμενες κυρίες. Το φλουρί δεν βρέθηκε, ωστόσο όπως είχε ανακοινωθεί, έγινε για τους μικρούς φίλους που παρευρέθηκαν, κλήρωση με δώρο έκπληξη ένα Drone, το οποίο το κέρδισε η μικρή Ελπίδα Σπυροπούλου.

Δείτε βίντεο και φώτο απο την εκδήλωση:

image 04

image 05

image 04

image 06

image 07

image 08

image 09

image 10

image 12

image 13

image 15

image 16

image 17

image 18

image 19

image 20

Το νέο εικαστικό της Αερολέσχης Αγρινίου

image 21

Το Δίπλωμα (με τον τιμητικό έπαινο) που απένειμε η FAI στην Αερολέσχη Αγρινίου

image 22

image 23

image 24

Απο την Αερολέσχη Δυτικής Αττικής

image 26

image 28

image 29

image 30

image 31

Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της Αερολέσχης Αγρινίου

image 32

image 34

image 36

image 37

image 38

image 39

image 40

image 41

 

image 43

image 44

image 45

 Η μικρή Ελπίδα Σπυροπούλου που κέρδισε το δώρο έκπληξη για τους μικρούς μας φίλους (ενα DRONE)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αερολέσχη Αγρινίου σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πολιτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου.

Ολα τα μέλη της Αερολέσχης καθώς και ολοι οι φίλοι του Αεραθλητισμού είναι προσκεκλημένοι.

Φυσικά, αν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες θα επακολουθήσουν πτήσεις

Αεροπλάνων, Μοτοαιωροπτέρων και Αερομοντέλων.

Ενα επίκαιρο και πρωτότυπο δώρο περιμένει αυτόν που θα βρει το φλουρί.

Για τους μικρούς φίλους θα υπάρξει κλήρωση με έπαθλο ένα πρωτότυπο αεροπορικό δώρο.

Το Δ.Σ.

Θλίψη προκάλεσε στα μέλη της Αερολέσχης Αγρινίου η είδηση του ξαφνικού θανάτου του εκλεκτού φίλου και επίσης μέλους της λέσχης Δημήτρη Παπακωνσταντίνου. Η Αερολέσχη εκπροσωπόντας ολα τα μέλη της εκφράζει στην οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά της συλλυπητήρια και εύχεται κουράγιο και ψυχική δύναμη στους συγγενείς για την απώλεια. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο εκλιπών ήταν απο τους πρώτους χειριστές που εκπαιδεύθηκαν στην Αερολέσχη Αγρινίου στα Μοτοαιωρόπτερα το 1991 (φωτο) συμμετέχοντας στο νεοιδρυθέν τμήμα μηχανοκίνητης πτήσης.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για αύριο το Σάββατο 23/12  στις 02:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Αγρινίου.

Είναι αλήθεια ότι το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς η Parapente (όπως είναι η διεθνής ονομασία του) στο Αγρίνιο έχει την τιμητική του. Το πολύ δραστήριο τμήμα που έχει ή Αερολέσχη Αγρινίου, έχει αθλητές που εκπροσωπούν για πολλά χρόνια την Ελλάδα σε παγκόσμιες συναντήσεις, όπως επίσης πολλές φορές έχουν αποσπάσει μεγάλες διακρίσεις σε Πανελλήνια πρωταθλήματα. Εκτός αυτού άξίζει να σημειωθεί ότι διοργανώνει κάθε χρόνο Πανελλήνιους Αγώνες, συνήθως στην πίστα της Καλάνας Βάλτου στον Εμπεσσό καθώς επίσης έχει διοργανώσει και αγώνες προπαγκοσμίου κυπέλλου για δύο φορές (2010,2013). Στο παρών άρθρο όμως θα μας αποσχολήσει μια άλλη πρωτειά του τμήματος. Αφορά το γεγονός ότι έχει τον μεγαλύτερο σε ηλικία ενεργό Αθλητή με συμμετοχή στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς από το 1991. Μιλάμε για τον Κο Κώστα Γερνά ο οποίος σήμερα διανύει το 78 έτος της ηλικίας του, είναι συνταξιούχος τραπεζικός και πετάει πολύ τακτικά με το Αλεξίπτωτό του. Η Χρύσα Σπαή και το AgrinioBestOf.gr τον συνάντησε στην πίστα της Παναγίας Βλαχέρνας Αγρινίου, πριν από μια ακόμη πτήση και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του για πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με αυτό το άθλημα.

kostas gernas 19

Απο που είστε ; τι έχετε σπουδάσει ; που εργαζόσασταν ;

Κατάγομαι από την Σαργιάδα Αγρινίου και εργαζόμουν στην Αγροτική Τράπεζα από όπου και συνταξιοδοτήθηκα. Εχω τελειώσει την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα.

Ποιά ήταν η πρώτη επαφή σας με τον Αεραθλητισμό και πότε ;

Η πρώτη επαφή έγινε με την παρακολούθηση εκδήλωσης Αλεξιπτώτων Πλαγιάς στην Παλαιοκαρυά στην Λίμνη Τριχωνίδα το 1990. Το 1991 έκανα την πρώτη πτήση με τα τότε Αλεξίπτωτα Πλαγιάς. Αισθάνθηκα σαν πουλί όταν τα πόδια μου άφησαν το έδαφος.

Τι είναι αυτό που σας κάνει να ασχολείστε τόσα χρόνια με το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς;

Η ευχαρίστηση να πετάς στον Αέρα χωρίς μηχανή και η επιβεβαίωση και η σιγουριά για τον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω. Επι 26 χρόνια κάνω πτήσεις, σχεδόν καθημερινά όταν ο καιρός το επιτρέπει. Επίσης ήμουν επι 10 χρόνια εκπαιδευτής πιλότων στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς.

kostas gernas 06

Ασχολείται κάποιο άλλο άτομο της οικογενειά σας με το σπορ ;

Ασχολούνται από το φιλικό μου περιβάλλον πολλά άτομα. Όπως και να έχει αισθάνομαι μέλος της μεγάλης οικογένειας των απανταχού Αλεξιπτωτιστών Πλαγιάς, που ομολογουμένως με όσους γνωρίζω έχω πολύ καλές φιλικές σχέσεις.

Ποιές πίστες απογείωσης έχουμε στην Αιτωλοακαρνανία και ποια σας αρέσει περισσότερο ;

Μερικές από τις πίστες απογείωσης στον νομό μας είναι : η Παναγία Βλαχέρνα (δίπλα στην πόλη του Αγρινίου), η Παλαιοκαρυά (στην Λίμνη Τριχωνίδα), ο Εμπεσσός Βάλτου (όπου και διεξάγονται συνέχεια Αγώνες), τα Ρέτσινα Μεσολογγίου (με την πολύ καλή θέα στο Αιτωλικό), η Βαράσοβα στο Κρυονέρι και πολλές άλλες. Η κάθε μια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, άλλη πλεονεκτεί σε ασφάλεια, άλλη σε επιδόσεις και άλλη σε κάλυψη αποστάσεων. Η κάθε μια έχει την δική της χάρη και προσφέρει διαφορετικές πτητικές δυνατότητες και συγκινήσεις. Συνήθως επιλέγουμε το που θα πετάξουμε με βάση την επικείμενη διεύθυνση των ανέμων.

Οταν αφήνετε την γή και αιωρείσθαι στον αέρα τι συναισθήματα σας γεννιώνται ;

Νοιώθω σαν πουλί. Αφήνω τα προβλήματα πίσω στο έδαφος. Εδώ αξίζει να θυμηθούμε ένα Γαλλικό ρητό που λέει «από τότε που ο άνθρωπος βλέπει όνειρα, ονειρεύεται ότι πετάει»

Πως φαίνεται η γή από ψηλά ; μοιάζει μαγική ;

«Μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά, σαν τον κοιτάς από ψηλά»

kostas gernas 24

Το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς είναι επικίνδυνο άθλημα ;

Είναι επικίνδυνο άθλημα όταν δεν τηρείς τους κανονισμούς ασφαλείας. Πολλές φορές βρέθηκα σε δύσκολες καταστάσεις αλλά με την γνώση και την εμπειρία μου, ξέφυγα από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο. Ο αέρας και γενικότερα η φύση απαιτεί μεγάλο σεβασμό.

Μέχρι ποιά ηλικία θεωρείται ότι ο άνθρωπος πρέπει να αθλείται ;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία. Εγω πετάω και είμαι στα 78+

Ενώνει ο αθλητισμός τους ανθρώπους ; κάνετε καινούργιους φίλους ;

Όχι απλώς ενώνει αλλά σε δένει με τους άλλους πιλότους το άθλημα. Οι δυσκολίες και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που αυτό έχει σε κάνει εξηρτημένο από αυτόν που πετάει δίπλα σου.

Είναι ψυχοθεραπεία ο Αεραθλητισμός ; ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη ;

Σίγουρα ναι. Δεν έχεις το περιθώριο να σκεφθείς κάτι άλλο παρά το πώς θα μείνεις περισσότερη ώρα στον αέρα και να φθάσεις με ασφάλεια στην προσγείωση. Όλα τα άλλα τα ξεχνάς.

kostas gernas 36

Το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή μας ; Τι υποδομές λείπουν για να αναπτυχθεί το άθλημα στην περιοχή μας ;

Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά περιθώρια λόγω των πολλών τοποθεσιών που έχουμε για αυτή την δραστηριότητα πέραν του Αγρινίου σε πολλές περιοχές σε όλο τον Nομό μας (θέρμο, Μενίδι, Τριχωνίδα, Πετροχώρι, Βαράσοβα, Στράνωμα, Ακαρνανικά κλπ). Γεωμορφικά ο Nομός είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και γενικότερα του Αεραθλητισμού. Απαιτείται η Πολιτεία και οι Δημοτικές Αρχές να μεριμνήσουν για την καλύτερη ποιότητα στους δρόμους πρόσβασης στις πίστες και στην διαμόρφωση αυτών και ακόμη να κατασκευάσουν κιόσκια για την διαμονή των αθλητών όσο είναι στο έδαφος. Η Αερολέσχη Αγρινίου έχει έντονη αεραθλητική δραστηριότητα και πολύ καλό όνομα και πέραν του νομού. Σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος σε επικείμενες επενδύσεις και σκέψεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή μας.

Ευχαριστούμε για την συνέντευξη, καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις.

kostas gernas 37

 kostas gernas 38

 kostas gernas 39

 kostas gernas 40

 kostas gernas 41

 kostas gernas 42

 kostas gernas 43

 kostas gernas 44

 kostas gernas 45

 kostas gernas 46

 kostas gernas 47

 kostas gernas 51

 kostas gernas 56

 kostas gernas 57

 kostas gernas 58

 kostas gernas 50

 kostas gernas 60

 kostas gernas 61

 kostas gernas 62

 kostas gernas 64

 kostas gernas 66

 kostas gernas 69

 

Τμήμα Είδήσεων και Ενημέρωσης του AgrinioBestOf.gr

 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει το πολύ σημαντικό κεφάλαιο των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων απο Ιατρικής και Ψυχολογικής άποψης και είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευομένους και χειριστές ΥΠΑΜ.

Σίγουρα η ύλη του καλύπτει και αεροπλάνα πέραν των ΥΠΑΜ αλλά όπως και να έχει "Η γνώση είναι δύναμη"

Τα κεφάλαια του καλύπτουν τα παρακάτω θέματα :

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΞΙΑ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΕΡΑΕΡΙΣΜΟΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΝΟΣΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΔΥΣΒΑΡΙΣΜΟΣ)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΜΥΝΑ ΣΤΑ +Gz
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΕΝ ΠΤΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΑΚΟΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΔΟΝΗΣΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΑ (MOTION SICKNESS)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΕΠΙΒΙΩΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

τα οποία επιμελήθηκαν οι παρακάτω Αξιωματικοί της Αεροπορίας : 

 • ΤΑΞΧΟΣ (ΥΙ) ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 • ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
 • ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΟΣ
 • ΥΠΣΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
 • ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ
 • ΥΠΣΓΟΣ (ΥΙ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 • ΝΑΟΥΜ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

στους οποίους ανήκουν και τα δικαιώματα του βιβλίου.

Η δική μας συνεισφορά είναι να μαζέψουμε τα κεφάλαια (πού τα είχαμε σε ψηφιακή μορφή) σε μία ενιαία έντυπη εκτυπώσιμη μορφή για την καλύτερη ανάγνωση απο τους διαβάζοντες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο σκέλος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς του 2017 που διοργάνωσε η Αερολέσχη Αγρινίου το 3ήμερο 3-5 Νοεμβρίου , στον Εμπεσό Αιτωλοακαρνανίας.

Συμμετείχαν συνολικά 25 Αθλητές απο όλη την Ελλάδα.

Οι πιλότοι πέταξαν την Παρασκευή 3/11 (Task 1) σε απόσταση 46.2 χλμ

και την Κυριακή 5/11 (Task 3) σε απόσταση 52,9 χλμ 

Δεν πέταξαν το Σάββατο (Task 2) λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Στα αποτελέσματα του 3ου σκέλους, 1η θέση κατέλαβε ο Ξηρός Γιάννης απο την Αερολέσχη Φωκίδας και Στερεάς Ελλάδας-ΑΦΩΣΤΕΛ , την 2η θέση ο Λέπεσης Χάρης απο την Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ και την 3η θέση ο Γεωργοσόπουλος Γιάννης απο την Αερολέσχη Φωκίδας και Στερεάς Ελλάδας-ΑΦΩΣΤΕΛ.

empessos parapente 4 11 17

Στο βάθρο του συνολικού πρωταθλήματος για το 2017 (αγώνες σε Δεσκάτη Γρεβενών, Πλαταιές Βοιωτίας και Εμπεσσός Αιτωλοακαρνανίας) ανέβηκαν οι παρακάτω αθλητές:

Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε ο Ξηρός Γιάννης απο την Αερολέσχη Φωκίδας και Στερεάς Ελλάδας-ΑΦΩΣΤΕΛ,

δευτεραθλητής Ελλάδος ο Ιωακείμ Σκόνδρας της Αερολέσχης Αγρινίου

και τριταθλητής Ελλάδος ο Λέπεσης Χάρης απο την Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ.

parapente empessos 2017 bathro

Η Αερολέσχη Αγρινίου συνχαίρει τον αθλητή της Ιωακείμ Σκόνδρα ο οποίος παρόλη την ατυχία που είχε στην εκκίνηση του 3ου TASK, λόγω βλάβης του Αλεξιπτώτου του και έχασε 40 λεπτά αγώνα, κατάφερε να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να βγεί δευτεραθλητής στην γενική κατάταξη του πρωταθλήματος για το 2017.

Απο την Αερολέσχη Αγρινίου στο 3ο σκέλος συμμετείχαν και πήραν την αντίστοιχη θέση οι κάτωθι :

Ιωακείμ Σκόνδρας (4ος - 1576 Βαθμοί)

Γιώργος Σβάρνας (5ος - 1556 Βαθμοί)

Νικόλαος Σκόνδρας (10ος - 1063 Βαθμοί)

Κωστής Πρασσάς (11ος - 899 Βαθμοί)

Παναγιώτης Σαβελώνας (16ος - 659 Βαθμοί)

Νικόλαος Ροδίτης (17ος - Βαθμοί 368)

Θωμάς Τσαμάκης (19ος - Βαθμοί 41)

Δείτε και ένα βίντεο με πλάνα απο πτήσεις που έγιναν το τριήμερο:Aναλυτικά τα αποτελέσματα του 3ου Σκέλους του Πρωταθλήματος Αλεξιπτώτου Πλαγιάς που έγινε στον Εμπεσσό Βάλτου:

#IdNameNatGliderSponsorT 1T 2Total
1 2674 Ioannis Xiros M GRE Ozone Enzo - L [EN D] paraglidingfun.gr 982 940 1922
2 12092 Haris Lepesis M GRE Gin Boomerang10 - L [CCC] Φλόγα-GIN-Wolf crane 905 973 1878
3 45436 Ioannis Georgosopoulos M GRE Ozone Delta 2 - ML [EN C] Paraglidingfun.gr 854 917 1771
4 1107 Joachim Skondras M GRE Triple Seven King - M KNAUF - Air France 915 661 1576
5 19772 Georgios Svarnas M GRE 777 KING 2016 858 698 1556
6 16868 Ioannis Katsandredakis M GRE AirDesign Rise3 - S [EN B] www.cretanparagliding.gr 684 822 1506
7 36557 Ilias Kleidaras M GRE Ozone Zeno Oxygen Paragliding 863 450 1313
8 18424 ioannis karasimos M GRE Ozone Delta 2 Oxygenparagliding 847 281 1128
9 1012 Christos Bakounis M GRE UP Trango XC2 462 658 1120
10 4742 Nikolaos Skondras M GRE MacPara Magus XC2-27 [EN D] Tritonas watersports 616 447 1063
11 50003 Kostis Prassas M GRE MacPara Elan - 28 TomTom 272 627 899
12 35848 Thanasis Englezos M GRE UP SummitXC3 - L [EN B] 251 587 838
13 55933 Georgios Nikolioudakis M GRE Advance Epsilon8 - 27 [EN B] 193 598 791
14 44404 ATHANASIOS PIMPAS M GRE Niviuk Ikuma - 25 www.o2paragliding.gr 649 39 688
15 50036 Aggelos Aggelis M GRE Nova Mentor 5 - M [EN B] 642 39 681
16 855 Panagiotis Savelonas M GRE UP Trango 3 - L [LFT 2/3] Freedom paragliding 659 0 659
17 2681 Nikos Roditis M GRE Macpara Elan 0 368 368
18 53585 George Markos M GRE Gin Carrera+ - S [EN B] 187 39 226
19 30900 Thomas Tsamakis M GRE MacPara Magus XC2-25 41 0 41
19 9438 Nikolaos Tsikas M GRE GIN BOOMERANG 10 41 0 41
Σελίδα 1 από 15

Διαβάστε ακόμα ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Παλαιό Πολιτικό Αεροδρόμιο
301 00 Αγρίνιο
Τ.Θ. 117

Email: alag.gr@gmail.com

Τηλέφωνο: 26410-28724

 

Σύνδεση Μέλους